Preloader Close
 • Lt
 • En
 • Paruošimo akreditavimui procesas, etapai, trukmė, kaina

  1. Akreditavimo procesas

  2. Pagrindiniai vadybos sistemos diegimo ir priežiūros etapai akreditavimui pasiekti:

  • Akreditavimo srities nustatymas;
  • Esamos padėties analizė įmonėje;
  • Vadybos sistemos diegimo planas, jo patvirtinimas;
  • Dokumentacijos parengimas;
  • Diegimo veikloje darbai;
  • Vidaus auditas, vadovybinė vertinamoji analizė;
  • Paraiška akreditacijos biurui;
  • Neatitikčių šalinimas po audito iki akreditavimo suteikimo;
  • Palaikymas, pasikeitimų valdymas.

  2. Kiek laiko trunka laboratorijos, sertifikavimo, kontrolės įstaigos parengimas akreditavimui?

  • Paruošti vadybos sistemą akreditacijai nuo darbų sutarimo iki paraiškos pateikimo Konsulta komandai vidutiniškai trunka 6-8 mėn.
  • Akreditacijos biuro darbas – trunka apie 6 – 9 mėn.
  • Po paraiškos analizės Nacionalinis akreditacijos biuras įsipareigoja atlikti vertinimą per 6 mėnesius.
  • Po vertinimo vietoje skiriama dar 2 mėnesiai taisyti neatitiktis.
  • Apie 1 mėnesį vertinami koregavimo ir koregavimo veiksmai.

  Daugiau apie terminus galima paskaityti Nacionalinio akreditacijos biuro puslapyje https://nab.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/bandymu-ir-kalibravimo-laboratoriju-akreditavimas-iso-iec-17025 (dokumentas AD 5.1:2021 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai).

  Nuo Konsulta sutarties pasirašymo akreditavimo pasiruošimo ir atitikties vertinimo įstaigos darbai gali trukti 12 – 14 mėnesių. Paprastai toks tempas palaikomas, kai viso komandos pusės – siekianti akreditacijos įmonė, Konsulta ir atitikties vertinimo įstaiga (Nacionalinis akreditacijos biuras) dirba sutartu laiku ir laikosi sutartų terminų.

  3. Kas įtakoja vadybos sistemos parengimo akredituoti trukmę:

  • Siekianti akreditacijos įmonė turi aiškiai išsigryninti, kokias konkrečias paslaugas ketina teikti.
  • Numatyti laiko įrangai išsirinkti, nusipirkti, kalibruoti, įvertinti kalibravimo rezultatus, instaliuoti, paruošti veiklai.
  • Žinoti, kad reikalingas pakankamas kiekis personalo ir svarbi jo techninė kompetencija: kvalifikacija ir žinios.
  • Skirti laiko ir resursų atliekamų darbų kokybės tikrinimams/tarplaboratoriniams palyginimams (PT/ILC)
  • Atliekamų paslaugų kokybės tikrinimai/tarp laboratoriniai palyginimai (PT/ILC) – privalomoji paraiškos akreditavimui dalis.
  • Skirti laiko ištaisyti akreditacijos biuro pastabas po dokumentacijos ir/ar veiklos audito.
  • Akreditacijos biuro ar kitos akreditacijos įstaigos darbų nukėlimas dėl pandemijos ar karantino režimo (pavyzdžiui, nesutinka daryti vertinimo nuotoliniu būdu ir laukiama karantino pabaigos, kad auditą galėtų atlikti gyvai).

  4. Kokia parengimo akreditavimui kaina?

  Laboratorijos, sertifikavimo, kontrolės įstaigos parengimo akreditavimui ar notifikavimui kaina susideda iš 3 dedamųjų:

  1. Investicija, reikalinga pačiai akreditacijos siekiančiai įmonei
  • Kaina, kurią reikia investuoti į įrangą ir jos kalibravimą, patalpas, reikalingus darbuotojus, rezultatų patikimumo užtikrinimą ( atliekamų paslaugų kokybės tikrinimai/tarplaboratoriniai palyginimai (PT/ILC)).
  1. Konsulta kaina priklauso nuo paslaugų apimties, kiek išsirenkama standartų, metodų, kaip gretai norima rezultato, kiek yra personalo, kurį reikia paruošti ir pan.
  • Konsulta gali teikti visą akreditavimo paslaugų paketą arba dalį jums reikalingų paslaugų. Atsiųskite informaciją apie jūsų planuojamą veiklą, gal esate jau išsirinkę standartus, pagal kuriuos planuojate dirbti ir jums pateiksime paslaugų pasiūlymą.
  1. Akreditacijos biuro vertinimui patiriamos išlaidos
  • Nacionalinio akreditacijos biuro kaina (apytikslė) už 2 standartų akreditavimą (plėtrą):
  • Dokumentų analizė – nuo 1200 eur plius pvm
  • Auditas vietoje (2 dienos) – nuo 1200 eur plius PVM.

  Kainų preliminarias ribas galite atsisiųsti žemiau esančioje skiltyje:

  Įmonės veiklai akredituoti pateikiama pavyzdinė kainos skaičiavimo lentelė, kai organizacija turi 3-5 darbuotojus ir norima akredituoti veikla apima iki 3 standartų.

   Atsakysime kaip galima greičiau

   Susisiekite

   Užpildykite užklausos formą ir artimiausiu metu susisieksime aptarti Jūsų poreikius.