Preloader Close
 • Lt
 • En
 • Akreditavimo klausimai DUK

  Bandymų laboratorijos.

  Bandymų laboratorijos, kurios atlieka cheminius, klinikinius, biologinius, fizikinius, mechaninius, vandens, oro, maisto, elektros įrangos, kriminalistinius ir kitus tyrimus ir bandymus, tam kad užtikrintų savo teikiamų paslaugų nuolatinę, stabilią kokybę, pasiruošia reikalingus procesus, kvalifikuotą personalą, tinkamą įrangą ir patalpas, kokybės užtikrinimo priemones, kas ir sudaro sąlygas užtikrinti kompetenciją, nešališkumą ir siekia akreditacijos.

  Kalibravimo laboratorijos

  Kalibravimo laboratorijos atlieka cheminių, fizikinių, optinių, kitų matavimo priemonių kalibravimą. Kitaip tariant padeda pasiruošti Bandymų laboratorijoms tinkamą įrangą, nes ją kalibruoja. Tam kad užtikrintų savo teikiamų paslaugų nuolatinę, stabilią kokybę, kalibravimo laboratorijos pasiruošia reikalingus procesus, kvalifikuotą personalą, tinkamą įrangą ir patalpas, kokybės užtikrinimo priemones ir siekia akreditacijos.

  Medicinos laboratorijos

  Medicinos laboratorijos paslaugos apima mikrobiologinius, bakteriologinius, imunofermentinius, biocheminius, klinikinius ir panašius tyrimus ir bandymus. Tam kad užtikrintų savo teikiamų paslaugų nuolatinę, stabilią kokybę, medicinos laboratorijos pasiruošia reikalingus procesus, kvalifikuotą personalą, tinkamą įrangą ir patalpas, kokybės užtikrinimo priemones ir siekia akreditacijos.

  Kontrolės įstaigos

  Kontrolės įstaigos vykdo tokių procesų ar produktų patikrą kaip: potencialiai pavojingų įrenginių, slėginių įrenginių, liftų, svarstyklių, motorinių transporto priemonių, vaikų žaidimo aikštelių ir pan. Tam kad užtikrintų savo teikiamų paslaugų nuolatinę, stabilią kokybę, kontrolės įstaigos pasiruošia reikalingus procesus, kvalifikuotą personalą, tinkamą įrangą ir patalpas, kokybės užtikrinimo priemones ir siekia akreditacijos.

  Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos

  Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos vykdo kitose organizacijose auditus ir priima sprendimus, ar šių organizacijų vadybos sistema atitinka reikalavimus ir priima sprendimus, ar galima išduoti vadybos sistemos sertifikatą, po sertifikato išdavimo vykdo sertifikavimo priežiūros veiklą. Vadybos sistemos gali būti sertifikuojamos įvairiose srityse: kokybės, aplinkosaugos, maisto saugos , informacijos saugumo vadybos, maisto saugos ir pan.

  Tam kad užtikrintų savo teikiamų paslaugų nuolatinę, stabilią kokybę, vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos pasiruošia reikalingus procesus, kvalifikuotą personalą, tinkamą įrangą ir patalpas, kokybės užtikrinimo priemones ir siekia akreditacijos.

  EMAS vertintojai

  EMAS vertintojai atlieka aplinkosaugos vadybos ir audito sistemų (EMAS) vertinimą.

  Tam kad užtikrintų savo teikiamų paslaugų nuolatinę, stabilią kokybę, EMAS vertintojai pasiruošia reikalingus procesus, kvalifikuotą personalą, tinkamą įrangą ir patalpas, kokybės užtikrinimo priemones ir siekia akreditacijos.

  Produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigos

  Produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigos dirba su daugeliu produktų: liftais, medicinos  priemonėmis, elektros prietaisais, geležinkelių posistemiais žaislais, asmens apsaugos priemonėmis, gaisrine įranga, statybos produktais, biodegalais, ekologiniais žemės ūkio produktais ir pan.

  Asmenų sertifikavimo įstaigos

  Asmenų sertifikavimo įstaigos vertina ir sertifikuoja asmenų įgytą kvalifikaciją. Šios įstaigos vertina daugelį profesijų: suvirintojus, suvirinimo operatorius, lituotojus, litavimo operatorius, energetikos sektoriaus darbuotojus, kitus asmenis.

  Daugelyje šalių įsteigtos akreditacijos įstaigos, kurių pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad atitikties įvertinimo įstaigas prižiūrėtų autoritetinga įstaiga. Kad šių biurų priežiūros veikla užtikrintų akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų – sertifikavimo ir kontrolės įstaigų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų –paslaugos būtų pripažįstamos tarptautiniu lygiu.

  Lietuvoje yra įsteigta akreditacijos įstaiga: Nacionalinis Akreditacijos Biuras. Biuras yra biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką akreditacijos srityje. Biuras nuolat vykdo įstaigų akredituotos veiklos priežiūrą. 

  Plačiau: Lietuvos Respublikos Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB)

  http://www.iso.org/iso/home/about/conformity-assessment/conformity-assessment_resources.htm

  http://www.iso.org/iso/home/about/conformity-assessment.htm

  Akreditacijos įstaigos, kurias kolegos įvertino kaip kompetentingas, pasirašo susitarimus, kurie padidina produktų ir paslaugų priėmimą per nacionalines sienas ir taip sukuria tarptautinės prekybos palaikymo sistemą pašalinant technines kliūtis.

  Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) tikrasis narys, Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (FALB) narys, EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras kalibravimo, bandymų ir medicinos laboratorijų, kontrolės įstaigų, asmenų, produktų bei vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų akreditavimo srityse.

  Lietuvos Nacionalinis akreditacijos yra tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) tikrasis narys, ILAC Daugiašalių pripažinimo susitarimų (MRA) signataras kalibravimo, bandymų ir medicinos laboratorijų, kontrolės įstaigų akreditavimo srityse.

  Lietuvos Respublikos Nacionalinis akreditacijos biuras sėkmingai bendradarbiauja su šiomis įstaigomis ir taip užtikrina savo prižiūrimų atitikties vertinimo įstaigų teikiamų paslaugų priėmimą už nacionalinių sienų ir taip stiprina tarptautinės prekybos palaikymo sistemą.

  Plačiau apie tai:

  ·         Europos akreditacijos organizacija (EA)

  ·         Tarptautinis akreditacijos forumas (IAF)

  ·         Tarptautinė laboratorijų akreditavimo organizacija (ILAC)

  Svarbus bandymų, kalibravimo laboratorijų ir kontrolės įstaigų (kur tinka) kompetencijos bei sugebėjimo gauti patikimus rezultatus įrodymas yra dalyvavimas atliekamų darbų kokybės tikrinimuose/tarp laboratoriniuose palyginimuose (PT/ILC).

  EA yra nustačiusi politiką dėl dalyvavimo nacionalinėje ir tarptautinėje laboratorijų atliekamų darbų kokybės užtikrinimo veikloje (ILAC-P9). Ja siekiama, kad visos akredituotos ar siekiančios akreditacijos laboratorijos kuo plačiau dalyvautų PT/ILC programose (kur PT/ILC programos yra taikytinos).

  Šias PT/ILC programas organizuoja kompetentingi Lietuvos ar užsienio PT/ILC organizatoriai, remdamiesi EA ir ILAC privalomojo taikymo dokumentais.

  Laboratorijos, siekiančios akreditacijos bei akredituotos srities plėtimo, turi būti dalyvavusios bent vienoje PT/ILC programoje, apimančioje pageidaujamus akredituoti metodus.

  Akredituotos laboratorijos turi dalyvauti PT/ILC programose bent vieną kartą per akreditacijos laikotarpį, apimant akreditavimo srities metodus. 

  Nacionalinis akreditacijos biuras reikalauja detalizuotos vadybos sistemos dokumentacijos dėl akreditavimo. Parsisiųskite pavyzdį, kaip atrodytų Konsulta paruoštas tam tikrų kelių standarto punktų aprašymas (teorija), tinkamas pateikti akreditavimui.

   Atsakysime kaip galima greičiau

   Susisiekite

   Užpildykite užklausos formą ir artimiausiu metu susisieksime aptarti Jūsų poreikius.