Preloader Close
 • Lt
 • En
 • Audio, video, IT ir komunikacijų įranga

  1. Informacinių technologijų įranga:

  • Audio/garso,
  • Video/vaizdo įranga,
  • IT, informacijos įranga,
  • komunikacijų, ryšių technologijų įranga.
  •  
  • 2. Konsulta padeda informacinių technologijų įrangos gamintojams, importuotojams, platintojams:
  • Konsultacijos ir testai projektuojant gaminius:
  •  
  • Gaminio CE ženklinimui direktyvos, reglamento parinkimas;
  • Harmonizuoto standarto ir naudingiausių testų parinkimas;
  • Rizikos įvertinimas;
  • Esminių testų atlikimo organizavimas pagal parinktą standartą.
  •  

  Konsultacijos ir testai gaminio, parengto pateikimui ES rinkai:

  • Tinkamų direktyvų, reglamentų parinkimas CE ženklinimui;
  • Esminių standartų parinkimas;
  • Tinkamiausių standartų ir bandymų metodų atranka;
  • Gaminio techninės bylos paruošimas;
  • Gaminio bandymai ir testavimas parinktam standartui;
  • Elektromagnetinio suderinamumo bandymai;
  • Gaminio etiketės paruošimas, gaminio CE ženklinimas;
  • CE atitikties deklaracijos sudarymas*
  • Gamybos vidaus kontrolės proceso dokumentavimas arba vadybos sistemos pagal ISO 9001 diegimas;
  • Notifikuotos įstaigos įtraukimas;
  • Techninė pagalba notifikuotosios įstaigos vertinimo metu;
  • ES tipo tyrimas*;
  • ES tipo tyrimo sertifikatas*.

  Pastabos:

  *ES tipo tyrimą vykdo notifikuotos įstaigos ir, atlikę gaminio tyrimą, išduoda ES tipo tyrimo sertifikatą arba kokybės sistemos patvirtinimą.

  Pastabos: Visais atvejais už gaminio atitikimą direktyvoms ir standartams atsakingas gamintojas.

  Dirbame kartu su Jumis iki pasiekiame teigiamus gaminio atitikties įvertinimo rezultatus

   

  Informacinių technologijų įranga

  „Konsulta” padeda elektrinės matavimo, valdymo ir laboratorinės įrangos gamintojams, importuotojams, platintojams:

  Konsultacijos ir bandymai, testavimas projektuojant gaminius:

  • Gaminio CE ženklinimui direktyvos, reglamento parinkimas;
  • Darniojo standarto ir naudingiausių testų parinkimas;
  • Rizikos įvertinimas;
  • Esminių testų atlikimas pagal parinktą standartą.
  •  

  Konsultacijos ir bandymai, testavimas gaminio, parengto pateikimui ES rinkai :

  • Tinkamų direktyvų, reglamentų parinkimas CE ženklinimui;
  • Esminių standartų parinkimas;
  • Tinkamiausio standarto parinkimas;
  • Gaminio techninės bylos paruošimas;
  • Gaminio bandymai ir testavimas parinktam standartui;
  • Elektromagnetinio suderinamumo bandymai;
  • Gaminio etiketės paruošimas, gaminio CE ženklinimas;
  • CE atitikties deklaracijos sudarymas*;
  • Gamybos vidaus kontrolės vertinimo procedūra arba vadybos sistemos pagal ISO 9001 diegimas.
  •  

  Pastabos: Už gaminio atitikimą direktyvoms ir standartams atsakingas gamintojas.

   

  Informacinių technologijų įranga yra reglamentuojama vadinamosios RED direktyvos 2014/53/ES (2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB). Plačiau apie pačią direktyvą galima paskaityti čia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32014L0053

  Šios direktyvos nuostatos taikomos radijo įrenginiams (radijo įrenginys – elektrinis ar elektroninis gaminys, kurio paskirtis – tikslingai skleisti ir (arba) priimti radijo bangas radijo ryšio ir (arba) radijo nustatymo tikslais, arba elektrinis ar elektroninis gaminys, kuris privalo būti naudojamas kartu su pagalbiniu įtaisu, kaip antai antena, kad galėtų tikslingai skleisti ir (arba) priimti radijo bangas radijo ryšio ir (arba) radijo nustatymo tikslais).

  Be direktyvos nuostatų, radijo įrenginių atitikčiai reglamentuoti dar taikomi standarto EN 62368-1 „Garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įranga. 1 dalis. Saugos reikalavimai“ nuostatos.

  Atsakysime kaip galima greičiau

  Susisiekite

  Užpildykite užklausos formą ir artimiausiu metu ssusisieksime aptarti Jūsų poreikius.